Aktuality

 Informace:                                                                                                                                                        Podle Zákona o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb., §12, jsou tržby příspěvkových organizací zcela vyloučeny z evidence tržeb.

Žáci, kteří v letošním roce končí studium maturitní zkouškou, budou od 1.5.2017 ze stravy odhlášeni – zablokováni. Pokud budou po tomto datu přítomni ve škole a budou se chtít stravovat, je potřeba toto nahlásit v kanceláři školní jídelny.

Žáci, kteří v letošním roce končí studium výučním listem, budou ze stravy                          odhlášeni – zablokováni od 1.6.2017. Pokud se budou chtít po tomto datu stravovat, je potřeba toto nahlásit v kanceláři školní jídelny.