Informace

Objednávání stravy:
Hotově – poslední dva pracovní – školní dny v měsíci 11.00 – 13.30 hod.  Strávník platící inkasem je přihlašován automaticky na oběd č.1. Změnu na oběd č. 2 si provádí každý strávník sám internetem nebo na objednávkovém terminálu ve ŠJ v pracovní – školní den předem do 11 hodin.                               Oběd č.2 se týká pouze strávníků, kteří se stravují v jídelně na Opavské 8.                                  Odhlášení stravy:
Čipem na objednávkovém terminálu (před kanceláří ŠJ) nebo internetem do 11.00 hodin předcházejícího pracovního školního dne.

Úhrada stravného:

– z účtu: svolením k inkasu, platí se skutečně přihlášený počet jídel za uplynulý měsíc
– hotově: pouze poslední 2 pracovní – školní dny v měsíci, platí se zálohově

Stravování dětí a žáků v době nemoci:
Podle § 32, zákona č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních a ve znění pozdějších předpisů, školská účelová zařízení (školní jídelna) zabezpečují hmotnou péči (stravování) pro děti a žáky v době jejich pobytu ve škole, tedy nikoliv v době jejich nemoci a nikoliv v době prázdnin.
Dítě, žák, student dostane stravu první den nemoci a pak již musí rodiče žáka z obědů odhlásit. Za plnění tohoto ustanovení nesou plnou právní odpovědnost rodiče nemocného žáka.
Pokud by si rodiče přáli pro nemocné dítě, žáka, studenta v době nemoci či prázdnin stravu odebírat, bude se jednat o doplňkovou (nikoli hlavní) činnost školní jídelny a cena stravy bude v tomto případě, kdy dítě nepobývá ve škole, zahrnovat plné náklady na přípravu stravy.

Náš kreditní systém:
Od roku 2001 používáme kreditní systém pro výdej stravy.  Školní jídelna používá bezkontaktní čipy /přívěsek na klíče/ v hodnotě 150,- Kč, který použitý po ukončení stravování v naší jídelně (nejdéle do půl roku) od vás vykoupíme za 80,- Kč. Rozdíl peněz slouží k přepouzdření čipu.