Informace

Objednávání stravy:
 Poslední tři pracovní dny v měsíci a první dva pracovní dny v měsíci 10.30 – 14.00 hod.           Odhlášení stravy:
Čipem na terminálu, telefonicky (585 011 363) nebo internetem (nutno vyzvednou tiskopis v kanceláři ŠJ) do 13.00 hod. předcházejícího dne.

Úhrada stravného:

– z účtu: svolením k inkasu, platí se skutečně přihlášený počet jídel za uplynulý měsíc
– hotově: pouze poslední 3 pracovní dny v měsíci a první dva pracovní dny v měsíci, platí se zálohově

Stravování dětí a žáků v době nemoci:
Podle § 32, zákona č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních a ve znění pozdějších předpisů, školská účelová zařízení (školní jídelna) zabezpečují hmotnou péči (stravování) pro děti a žáky v době jejich pobytu ve škole, tedy nikoliv v době jejich nemoci a nikoliv v době prázdnin.
Dítě, žák, student dostane stravu první den nemoci a pak již musí rodiče žáka z obědů odhlásit. Za plnění tohoto ustanovení nesou plnou právní odpovědnost rodiče nemocného žáka.
Pokud by si rodiče přáli pro nemocné dítě, žáka, studenta v době nemoci či prázdnin stravu odebírat, bude se jednat o doplňkovou (nikoli hlavní) činnost školní jídelny a cena stravy bude v tomto případě, kdy dítě nepobývá ve škole, zahrnovat plné náklady na přípravu stravy.

Náš kreditní systém:
Od roku 2001 používáme kreditní systém pro výdej stravy.  Školní jídelna používá bezkontaktní čipy /přívěsek na klíče/ v hodnotě 150,- Kč, který použitý po ukončení stravování v naší jídelně (nejdéle do půl roku) od vás vykoupíme za 80,- Kč. Rozdíl peněz slouží k přepouzdření čipu.