Aktuality

Žádáme strávníky, rodiče, aby stravné platili především BEZHOTOVOSTNĚ “Svolením k inkasu”. Tiskopis na těchto web stránkách. Vyplněný a potvrzený tiskopis doručit do kanceláře školní jídelny.                                                                                                          Hotovostní platby POUZE V VYJIMEČNĚ !!!!   Pouze poslední 2 pracovní-školní dny v měsíci.

Strava bude poskytována bez možnosti výběru a bude vydávána na základě hygienických pokynů vydaných MŠMT pro zajištění školního stravování.

ROZPIS   VÝDEJE   OBĚDŮ   NA   OPAVSKÉ 8,  od 1.9.2020:

Dodržovat čas do …., kdy je nutné jídelnu opustit, uvolnit jídelnu pro další skupinu.

10.30 – 11.00 = jídlonosiče – cizí strávníci, zaměstnanci škol, rodiče – nemocných studentů 11.00 – 11.30 = cizí strávníci u stolu                                                                                                 11.40 – 13.50 = SOŠLaS,  gymnázium                                                        

Rozpis časů a skupin je nutné dodržovat.                                                                                    Mimo čas určený k výdeji do jídlonosičů, nelze do jídlonosičů vydávat.

 

 

Platba stravného:                                                                                                                                 1.   z účtu: svolením k inkasu, platí se skutečně přihlášený počet jídel za uplynulý měsíc.
2.    hotově: pouze poslední 2 pracovní – školní dny v měsíci, platí se zálohově.

 

Informace:                                                                                                                                                        Podle Zákona o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb., §12, jsou tržby příspěvkových organizací zcela vyloučeny z evidence tržeb.