Aktuality

NA  NOVÝ  ŠKOLNÍ ROK 2020/2021  SE MUSÍ STRÁVÍCI                                                                            –   platící hotově, přihlásit osobně, v kanceláři ŠJ                                                                                       –   platící “svolením k inkasu”, je možné telefonicky nebo osobně

POKLADNA –  PRODEJ NA SRPEN:   17.8.2020  – od 8.00 – do 11.00 hodin                                                                                    NA ZÁŘÍ:  27.8. a 28.8. – od 10.00 – do 12.00 hodin                                                                                                     31.8. – od 11.00 –  16.30 hodin

Žádáme strávníky, rodiče, aby stravné platili především BEZHOTOVOSTNĚ “Svolením k inkasu”. Hotovostní platby POUZE V VYJIMEČNĚ !!!!   Pouze poslední 2 pracovní-školní dny v měsíci.

Od 18.8.2020 budeme poskytovat stravování pro cizí strávníky:                                                            s dovozem, do  jídlonosičů i na jídelně.                                                                                                       Strava bude poskytována bez možnosti výběru a bude vydávána na základě hygienických pokynů vydaných MŠMT pro zajištění školního stravování.

VÝDEJ STRAVY od 18.8. do 31.8.2020:                                                                                                      do JÍDLONOSIČŮ:  od 10.30 – 11.00 hodin                                                                                              na JÍDELNĚ:      od 11.00 – 11.30 hodin.

Žádáme strávníky platící hotově o zřízení plateb z účtu = “svolení k inkasu“. Tiskopis na těchto web stránkách. Vyplněný a potvrzený tiskopis doručit do kanceláře školní jídelny.

 

Dovolujeme si oznámit strávníkům, že od  1.5.2020 dochází ke změně kalkulaci-cen stravného.

Platba stravného:                                                                                                                                 1.   z účtu: svolením k inkasu, platí se skutečně přihlášený počet jídel za uplynulý měsíc.
2.    hotově: pouze poslední 2 pracovní – školní dny v měsíci, platí se zálohově.

 

Informace:                                                                                                                                                        Podle Zákona o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb., §12, jsou tržby příspěvkových organizací zcela vyloučeny z evidence tržeb.