Aktuality

NOVÉ:   VÝDEJ OBĚDŮ: cizí strávníci a žáci první den nemoci DO JÍDLONOSIČŮ (na Opavské) POUZE OD 11 – 13 hodin.

Stravu na následující den bude možné si přihlásit nebo případně odhlásit každý           pracovní – školní den  a to do 10 hodin.

Strávník platící „Svolením k inkasu“ bude ke stravě přihlašován automaticky celý školní rok           na oběd č.1.

Přihlašování a odhlašování stravy a změnu na oběd č.2 v průběhu měsíce si provádí každý strávník samostatně prostřednictvím internetu nebo terminálu.           

Informace:                                                                                                                                                        Podle Zákona o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb., §12, jsou tržby příspěvkových organizací zcela vyloučeny z evidence tržeb.