Aktuality

Od 26.10.2020  VÝDEJ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY pouze BEZ VSTUPU DO JÍDELNY od 10.30 – 11.15 hod.   JE NUTNÉ MÍT JÍDLONOSIČE NA VÝMĚNU – 2 ks. Tyto nádoby řádně označit jménem.

 STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ BĚHEM DISTANČNÍ VÝUKY

  1. Všem žákům bude stravování odhlášeno na dobu distanční výuky.
  2. Bude-li mít žák zájem se stravovat, přihlásí si obědy sám.
  3. Oběd si vyzvedne v době od 11.30 – 12.00 h a zkonzumuje ho přímo v jídelně. Mimo tuto dobu má žák na distanční výuce vstup do jídelny zakázán.
  4. Po zrušení distanční výuky se vše vrátí tak, jak bylo nastaveno dříve.

VÝDEJ OBĚDŮ pro ostatní strávníky                                                                                                     pro cizí strávníky POUZE do JÍDLONOSIČE mimo prostory jídelny:  10.30 –  11.15 hodin           zaměstnanci škol – v jídelně u stolu:  11.20 – 12.00 hodin                                                                                                               

PRODEJ hotově na LISTOPAD:   22.10.  a  23.10.2020 =  10.30  –  12.30 hodin

Žádáme strávníky, rodiče, aby stravné platili především BEZHOTOVOSTNĚ “Svolením k inkasu”. Tiskopis na těchto web stránkách. Vyplněný a potvrzený tiskopis doručit do kanceláře školní jídelny nebo zaslat mailem.                                                                            Hotovostní platby POUZE V VYJIMEČNĚ !!!!   Pouze poslední 2 pracovní-školní dny v měsíci.

Pro odhlašování stravy využívejte přednostně aplikaci www.strava.cz !!!                          Telefonické odhlašování je bez záruky.

Strava bude poskytována bez možnosti výběru a bude vydávána na základě hygienických pokynů vydaných MŠMT pro zajištění školního stravování.

 

DNE 16.11.2020  školní jídelna UZAVŘENA-nevaříme.

 

Platba stravného:                                                                                                                                 1.   z účtu: svolením k inkasu, platí se skutečně přihlášený počet jídel za uplynulý měsíc.
2.    hotově: pouze poslední 2 pracovní – školní dny v měsíci, platí se zálohově.