Výdej obědů

Snídaně + přesnídávka: 06.00 – 07.30
Oběd cizí strávníci, žáci první den nemoci
(jídlonosiče) – oddělený výdej
11.00 – 13.00
Oběd: 11.00 – 14.00
Svačina: 15.45 – 16.00
Večeře: 17.00 – 18.00
Ve středu a v pátek se vydává svačina a večeře při obědě!
Rozvoz obědů probíhá od 11.00 – 14.00 hod.

Výdej obědů do jídlonosičů pro cizí strávníky a pro žáky první den nemoci: od 11.00 – 13.00 hodin.