Kalkulace obědů

Kalkulace stravného pro rok 2021 platná od 1. 1. 2021
Kategorie                                                                                                
MŠ děti přesnídávka                                                                      12,–
MŠ děti 3-6 let oběd                                                                       19,–
MŠ děti 7 let oběd                                                                           22,–
MŠ děti svačina                                                                                 9,–
Žáci ZŠ 7-10 let oběd                                                                      22,–
Žáci ZŠ + studenti Gymnázia 11-14 let oběd                             25,–
Žáci ZŠ 15 let oběd                                                                        28,–
Gymnáz. + SOŠ 15 let a výš snídaně                                          15,–
SOŠ 15 let a výš přesnídávka                                                      10,–
Gymnáz. + SOŠ 15 let a výš oběd                                               28,–
SOŠ 15 let a výš svačina                                                                10,–
Gymnáz. + SOŠ 15 let a výš večeře                                            26,–
 II. večeře                                                                                         11,–
Ostatní na jídelně                                                                        73,–
Ostatní do jídlonosiče                                                                 76,–

Ostatní s dovozem                                                                       86,–

Kalkulace je stanovena dle věku strávníka v daném školním roce, kdy dovrší určitého věku v době od 1. 9. – 31. 8. následujícího roku.