Ceník stravného

Ceník stravného pro rok 2022 platná od 1. 5. 2022
Kategorie                                                                                                
MŠ děti přesnídávka                                                                      12,–
MŠ děti 3-6 let oběd                                                                       20,–
MŠ děti 7 let oběd                                                                           23,–
MŠ děti svačina                                                                                 9,–
Žáci ZŠ 7-10 let oběd                                                                      23,–
Žáci ZŠ + studenti Gymnázia 11-14 let oběd                              26,–
Žáci ZŠ 15 let oběd                                                                          29,–
Gymnáz. + SOŠ 15 let a výš snídaně                                            15,–
SOŠ 15 let a výš přesnídávka                                                        10,–
Gymnáz. + SOŠ 15 let a výš oběd                                                 29,–
SOŠ 15 let a výš svačina                                                                10,–
Gymnáz. + SOŠ 15 let a výš večeře                                              26,–
 II. večeře                                                                                          11,–
Ostatní na jídelně                                                                        86,–
Ostatní do jídlonosiče                                                                 86,–

Ostatní s dovozem                                                                       96,–

Kalkulace je stanovena dle věku strávníka v daném školním roce, kdy dovrší určitého věku v době od 1. 9. – 31. 8. následujícího roku.