Kalkulace obědů

Kalkulace stravného pro rok 2019 platná od 1. 1. 2019
Kategorie Fin. norm. na potraviny Mzdová režie Věcná režie Zisková přirážka Celkem Dovoz
MŠ děti přesnídávka 9,- 9,-
MŠ děti 3-6 let oběd 17,- 17,-
MŠ děti 7 let oběd 20,- 20,-
MŠ děti svačina 9,- 9,-
Žáci ZŠ 7-10 let oběd 20,- 20,-
Žáci ZŠ + studenti Gymnázia 11-14 let oběd 23,- 23,-
Žáci ZŠ 15 let oběd 26,- 26,-
Gymnáz. + SOŠ 15 let a výš snídaně 14,- 14,-
SOŠ 15 let a výš přesnídávka 10,- 10,-
Gymnáz. + SOŠ 15 let a výš oběd 26,- 26,-
SOŠ 15 let a výš svačina 9,- 9,-
Gymnáz. + SOŠ 15 let a výš večeře 24,- 24,-
 II. večeře 9,- 9,-
Ostatní (15%) 28,- 19,- 8,- 4,- 59,-
Ostatní (15%)  s dovozem 28,- 19,- 8,- 4,- 59,- 10,-
Kalkulace je stanovena dle věku strávníka v daném školním roce, kdy dovrší určitého věku v době od 1. 9. – 31. 8. následujícího roku.