Ceník stravného

Ceník stravného pro rok 2022 platný od 1. 6. 2022
Kategorie                                                                                                
MŠ děti přesnídávka                                                                      15,–
MŠ děti 3-6 let oběd                                                                       22,–
MŠ děti 7 let oběd                                                                           26,–
MŠ děti svačina                                                                                11,–
Žáci ZŠ 7-10 let oběd                                                                      26,–
Žáci ZŠ + studenti Gymnázia 11-14 let oběd                              30,–
Žáci ZŠ 15 let oběd                                                                          34,–
Gymnáz. + SOŠ 15 let a výš snídaně                                            18,–
SOŠ 15 let a výš přesnídávka                                                        12,–
Gymnáz. + SOŠ 15 let a výš oběd                                                 34,–
SOŠ 15 let a výš svačina                                                                12,–
Gymnáz. + SOŠ 15 let a výš večeře                                              31,–
 II. večeře                                                                                         16,–
Ostatní na jídelně                                                                        90,–
Ostatní do jídlonosiče                                                                 90,–

Ostatní s dovozem                                                                     100,–

Kalkulace je stanovena dle věku strávníka v daném školním roce, kdy dovrší určitého věku v době od 1. 9. – 31. 8. následujícího roku.