Ceník stravného

Ceník stravného pro rok 2024 platný od 1.1. 2024
Kategorie                                                                                                
MŠ děti přesnídávka                                                                      15,–
MŠ děti 3-6 let oběd                                                                       27,–
MŠ děti 7 let oběd                                                                           32,–
MŠ děti svačina                                                                                11,–
Žáci ZŠ 7-10 let oběd                                                                      32,–
Žáci ZŠ + studenti Gymnázia 11-14 let oběd                              36,–
Žáci ZŠ 15 let oběd                                                                          41,–
Gymnáz. + SOŠ 15 let a výš snídaně                                            19,–
SOŠ 15 let a výš přesnídávka                                                        13,–
Gymnáz. + SOŠ 15 let a výš oběd                                                 41,–
SOŠ 15 let a výš svačina                                                                12,–
Gymnáz. + SOŠ 15 let a výš večeře                                              32,–
 II. večeře                                                                                         16,–
Ostatní na jídelně                                                                      107,–
Ostatní do jídlonosiče                                                               107,–

Ostatní s dovozem                                                                     117,–

Kalkulace je stanovena dle věku strávníka v daném školním roce, kdy dovrší určitého věku v době od 1. 9. – 31. 8. následujícího roku.